http://www.perpal.net/docencia/videos/Avis.htm

Exercici d'omplir forats

Omple tots els forats, després pitja "Comprovar" per comprovar les teves respostes. Empra el botó "Pista" per a visualitzar la següent lletra de la paraula. També pots pitjar al botó "?" per aconseguir ajuda. Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. Vés alerta!
Jo de quan petit vaig començar a nou anys, a nou anys me : "I tu què quan seràs gros?". "Jo? Xòfer , xòfer seré". Però un xòfer amb un càvec en sa mà sempre. Clar, com mon pare llavò... van venir ses taxis que és lo que ell mena, i jo tenia nou anys i a escola i mon pare diu: "Hola, Toni, aniràs a escola igual". Jo, "Miqual (?) menarem". Però vaig fer vindre s'estiu . Llavò quan van venir ses vacacions ja aquí baix i ja no vaig anar més, no, a escola. A nou anys, tant jo com ell... això sí, s'hivern... vespres, capvespres, capvespres, a escola una hora, tot s'hivern, tant diumenges, com dies feiners, com dissabtes... anàvem igual a s'escola.

Que quan a combregar i el dilluns de sa festa ja em van donar a un pagès per a anar a fer ponts (?) as pardals, perquè a sa casa no hi havia açò. No en fotia cap de rialla, llavò. I jo a escola, no hi vaig poré anar. Lo que anava fins que vaig anar a combregar era... hi havia dones que escola i es deia "a costura". Anàvem a costura. Però jo a escola no hi vaig poré anar. Ve que vint anys i me'n vaig an es servici. Jo no ni firmar, i per anar a l'Àfrica! Vaig anar a fer es servici a Àfrica i... es tres mesos, perquè... va donar es cas que vaig ser del segon remplaç, llavors hi havia dos reemplaços i... es qui se'n van anar primer... si jo me n'hagués hagut d'anar primer... ho hagués hagut de donar a fer tot, però jo llavò pes febrer i de Tots Sants fins an es febrer vaig anar a un mestre es vespres, perquè de dia no hi poria anar, no. Dic: "Jo tenc que endur (?) una carta [...] tenc que d'escriure a sa casa, no  ho tenc que donar a fer. I quan vaig d'esser allà vaig escriure, lo que van haver d'anar as mestre qui m'ensenyava, perquè ells no la .

Herballuïssa. Aquesta és molt bona per...