Busca el nom de set electrodomèstics i objectes de la llar que apareixen al vídeo

Mots encreuats

  
Has de completar la graella. En fer clic al número dins la graella podràs veure la definició corresponent. Fes clic al botó "Comprovar" en acabar l'exercici. Pots emprar el botó "Pista" per a obtenir una lletra de la paraula, però perdràs punts.
1     2           
            
3              
4              
            
  5            
            
  6