Després de llegir el "Text 1", relaciona les característiques de la publicitat actual que enumera l'autora amb alguns exemples de l'anunci de Chanel nº5 caputxetaonceuponatime1.jpg

Exercici d'associació

  
Arrosega els elements la columna de la dreta cap a l'esquerra, o bé escull el correcte de la llista desplegable.
Provocatius
Función referencial reduïda al mínim
Més pes de la música i de les imatges que de la paraula
Sofisticats
Connotatius
Rapidesa