logo Ara ha arribat el moment de comprovar que us heu fixat bé en l'espot publicitari i que heu llegit amb atenció els textos que l'acompanyaven. Feu les actitivats que se us proposen i torneu a la pàgina 2 si alguna cosa no acabeu de tenir-la clara.

menu1 menu2 menu3 menu4
Presentació Informació Activitats Fonts


Activitat 1

Observa atentament l'anunci de Chanel nº5 i digues quins elements del conte original de Caputxeta ens ajuden a reconéixer la història i quins s'han deixat fora de l'espot:

  •   Busqueu en aquest encreuat el nom de 4 elements del conte de Caputxeta que apareixen a l'anunci. 

  •   Ara heu de cercar en aquesta sopa de lletres el nom de 6 elements que no hi apareixen

 © Paül Limorti ( activitats [ Ardora ] )
Activitat 2

Fixa't en els detalls de l'espot i contesta aquest qüestionari:

Activitat 3

Una de les característiques destacades de la publicitat actual és que ens envia missatges "subliminars", és a dir, missatges que captem de manera quasi inconscient mentre veiem un anunci. Fixa't en els llocs o apareix la marca del perfum i fes aquesta activitat.

  •   Tria els enunciats correctes

 

© Paül Limorti ( activitats [ LIM ] )

Activitat 4

Després de llegir el Text 1, tracta de relacionar algunes de les característiques de la publicitat actual amb alguns detalls de l'espot de Chanel nº5.

Activitat 5

El Text 2 distingeix entre dos tipus d'anuncis publicitaris. Després de llegir el text, contesta aquest qüestionari sobre els tipus d'espots:

Activitat 6

En el text que precedeix el vídeo explicàvem en què consistia la "intertextualitat". El Text 3 parla també d'aquesta qüestió, fa una classificació dels anuncis segons la intertextualitat que predomina en cada casa i posa alguns exemples. Tenint en compte tota aquesta informació, intenta fer aquesta activitat:

Mapa conceptual

Ja hem arribat al final del nostre recorregut, però... atenció! Encara no hem acabat. Mireu aquest mapa conceptual que resumeix els conceptes que hem treballat a la unitat:
Activitats finals

1. A continuació cal que contesteu aquestes preguntes referides a l'espot:

a) A qui es dirigeix aquest anunci? A homes? O a dones? O indistintament? Raoneu la vostra resposta.
b) Penseu que els anuncis s'adrecen sempre als compradors del producte, o bé als usuaris del producte? Coincideixen sempre els compradors amb els usuaris? Raoneu la vostra resposta i busqueu exemples d'anuncis que demostren la vostra postura.

2. Ara haureu de completar la història que narra l'espot: D'on ve Caputxeta? On entra? On se'n va? Què fa el llop? Recordeu que la publicitat actual suggereix més del que explica i s'adreça als sentits, aquests anuncis són també el·líptics, és a dir, no completen del tot el discurs. Escriviu la vostra versió de l'espot usant les marques típiques dels contes tradicionals que ja hem estudiat.

3. Finalment, caldrà que cada grup de treball grave dos anuncis televisius que s'ajusten a cadascuna de les categories d'anuncis:

a)Anuncis amb predomini de la funció informativa o referencial.
b)Anuncis amb predomini de les funcions conativa i poètica.