Tipus d'anuncis

Test de comprensió a partir del "Text 2"


1. Quin és l'objectiu de la publicitat?

    

2. Quin tipus d'anuncis se centren en la funció informativa?

    Els anuncis que parlen de les característiques del producte

    Els anuncis que no parlen de les característiques del producte

3. En quin tipus d'anuncis predomina la funció conativa?

    En els anuncis en què es parla de les característiques del producte

    En els anuncis basats en les imatges

4. A quin dels dos tipus creus que pertany l'anunci de Chanel nº 5?

    Als anuncis basats en imatges

    Als anuncis que parlen del producte