Convertir el mòbil en un traductor


1. Com va sorgir la idea de construir un mòbil-traductor?
2. Es pot traduir un cartell amb el mòbil?
3. Quins projectes de futur té l'empresa?
4. Què val cada traducció?
5. Per què diuen que el programa de traducció és "intel·ligent"?

Notes: El xicot que parla és castellanoparlant (fixeu-vos en el nom). Parla un català fluid i correcte (varietat oriental-central) només la pronúncia de les oo i ee obertes (les tanca) delata la seua llengua primera.


‘Dioptria’, de Pau Riba, torna a sonar

1. Quin any es va compondre el disc?
2. Quin sentit volia donar-li l'autor?
3. Com es va comportar la discogràfica amb Pau Riba? Hi va canviar coses?
4. "Noia de porcelana" és una cançó d'amor convencional?
5. Quants discos inclou 'Dioptria"?
6.  A qui ha dedicat cançons Pau Riba? Per què?
7. Quins altres treballs artístics ha realitzat?
8. Què ha passat amb l'homenatge que volen fer-li els amics i familiars?
9. Què volien fer per a homenatjar-lo?


Notes: Observeu el registre col·loquial que usa el cantant i la varietat oriental del català. La paraul 'dioptria' en català normatiu és 'diòptria' i 'porcelana', ha de ser 'porcellana'. Noteu la data de composició del disc, quan el català estàndard encara era  "il·legal".


El futur del clima

1. En què es nota actualment el canvi climàtic, segons Tomàs Molina?
2. En què es notarà en el futur?
3. Quina solució hi ha? Què podem fer les persones  evitar-lo?
4. Què passarà amb l'aigua a les Illes?
5. Quines tres coses caldran que facen els humans davant el canvi del clima?

Notes: El programa és d'una televisió balear. Usen el català estàndard oriental amb perculiaritats mallorquines com la pronúncia neutra de les ee tòniques.  L'entrevistat és Tomàs Molina, l'home del temps de TV3; parla un estàndard català-central.